Kval till SM

Tävla utomlands

Att tävla

För att kunna tävla måste du:
1. Vara medlem i en förening som är ansluten till SBFF.

2. Betalt din tävlingslicens.

3. Förstå och läst igenom Tävlingsreglerna, SBFF:s reglemente om bestraffning, Code of Etics och RF:s reglemente om doping.

4. Du eller din förening anmäler dig till tävlingen.

5. På tävlingsdagen vid inregistrering har du rätt tävlingsutrustning, Legitimation och din tävlingslicens med dig.

Reglementen

För tävling i Bodybuilding eller Fitnessporterna gäller IFBB, EBFF tävlingsregler.

SBFF förhåller sig också till regler i tillämpliga delar, i föreskrifter och tävlingsregler och

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt av dessa organ fattade beslut. Förbundet ska följa World Anti Doping Agency, WADA:s, regler och direktiv.

Discipliner

Inom vår sport kan du tävla i olika discipliner. Herrarna har sina grenar och Damerna sina. I grenen par skall det naturligtvis vara en tjej och en kille.

Par
För att tävla i par gäller att båda tidigare någon gång tävlat i en SBFF-sanktionerad tävling i Bodyfitness, Classic Bodybuilding, Women’s Physique, Bodybuilding eller Classic Physique,

Varje disciplin är uppdelad efter vikt eller längd, förutom Classic Bodybuilding/Classic Physique där man efter sin längd inte får väga för mycket.