Kval till SM

Tävla utomlands

Att tävla

För att kunna tävla måste du:
1. Vara medlem i en förening som är ansluten till SBFF.

2. Betalt din tävlingslicens.

3. Förstå och läst igenom Tävlingsreglerna, SBFF:s reglemente om bestraffning, Code of Etics och RF:s reglemente om doping.

4. Du eller din förening anmäler dig till tävlingen.

5. På tävlingsdagen vid inregistrering har du rätt tävlingsutrustning, Legitimation och din blåa bok med dig.

Reglementen

För tävling i Bodybuilding eller Fitnessporterna gäller IFBB, EBFF tävlingsregler.

SBFF förhåller sig också till regler i tillämpliga delar, i föreskrifter och tävlingsregler och

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt av dessa organ fattade beslut. Förbundet ska följa World Anti Doping Agency, WADA:s, regler och direktiv.

Discipliner

Inom vår sport kan du tävla i olika discipliner. Herrarna har sina grenar och Damerna sina. I grenen par skall det naturligtvis vara en tjej och en kille.

Par
För att tävla i par gäller att båda tidigare någon gång tävlat i en SBFF-sanktionerad tävling i Bodyfitness, Classic Bodybuilding, Women’s Physique, Bodybuilding eller Classic Physique,

Varje disciplin är uppdelad efter vikt eller längd, förutom Classic Bodybuilding/Classic Physique där man efter sin längd inte får väga för mycket.