Anslutna föreningar 2021

Anslutna föreningar 2020

SBFF BESTÅR AV FÖRENINGAR

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet är det enda av International Federation of Bodybuilders (IFBB) godkända förbundet för bodybuilding och fitnessporten i Sverige.

Förbundet består av föreningar vilka utövar bodybuilding eller fitness eller annan form av idrottsverksamhet vilken är förenlig med förbundets ordinarie verksamhet och som i vederbörlig ordning upptagits i förbundet samt har antagna stadgar och vald styrelse enligt Riksidrottsförbundets(RF´s) normalstadgar.

Föreningens ansökan åtföljs av föreningens stadgar och styrelsesammansättning samt, att föreningen har betalat de avgifter som förbundet beslutat om.

DU MÅSTE HA EN TÄVLINGSLICENS

För att tävla inom SBFF:s verksamhet inom bodybuilding eller någon av våra fitnessidrotter, så skall man dels vara medlem i en förening som tillhör vårt förbund, och dels inneha tävlingslicens för innevarande år.

Ansökan av tävlingslicens kan du göra här.
Detta skall göras i samförstånd med den som är tävlingsansvarig inom den förening som du skall representera.

Om du tänker tävla, läs följande dokument:

DU KAN ÄVEN BLI EN STÖDMEDLEM

Som stödmedlem är du med och stöttar sporten och skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling

Registrering av förening

Ansökan tävlingslicens