BLI EN STÖDMEDLEM

Du vet väl om att du kan stötta förbundet även utan att tävla? Som stödmedlem är du med och stöttar sporten och skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling. Tillsammans gör vi sporten större och starkare.

SBFF BESTÅR AV FÖRENINGAR

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet är det enda av International Federation of Bodybuilders (IFBB) godkända förbundet för bodybuilding- och fitnessporten i Sverige.

Förbundet består av föreningar vilka utövar bodybuilding eller fitness eller annan form av idrottsverksamhet vilken är förenlig med förbundets ordinarie verksamhet och som i vederbörlig ordning upptagits i förbundet samt har antagna stadgar och vald styrelse enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) normalstadgar.

Föreningens ansökan åtföljs av föreningens stadgar och styrelsesammansättning samt, att föreningen har betalat de avgifter som förbundet beslutat om.

DU MÅSTE HA EN TÄVLINGSLICENS

För att tävla inom SBFF:s verksamhet inom bodybuilding eller någon av våra fitnessidrotter, så skall man dels vara medlem i en förening som tillhör vårt förbund, och dels inneha tävlingslicens för innevarande år.

Ansökan av tävlingslicens kan du göra här.
Detta skall göras i samförstånd med den som är tävlingsansvarig inom den förening som du skall representera.

Om du tänker tävla, läs följande dokument:

Registrering av förening

Ansökan tävlingslicens

Anslutna föreningar 2024

Anslutna föreningar 2023