Tävla för annan organisation

Från det att du löser din licens, fram till den sista december samma år, är du skyldig att följa våra regler och bestämmelser. Det innebär bland annat att du under den tiden inte kan tävla för en annan organisation och sedan återvända till oss under samma år. Önskar du tävla för andra organisationer såväl som för oss så ges du därmed olika val:

  1. Att exempelvis tävla för SBBF/IFBB under våren, där du då kan satsa mot exempelvis EM och andra spännande tävlingar. Och att därefter välja att göra något annat under höstsäsongen. Du löser då din tävlingslicens under våren.
  2. Att välja att tävla för SBFF/IFBB under hösten, där du då kan satsa mot SM, NM och VM, eller någon annan av alla fina tävlingsmöjligheter som erbjuds här hemma. Du väljer då att lösa din tävlingslicens inför hösten – efter att dina eventuella övriga äventyr för det året är över.

Som tävlande atlet kan du därmed själv välja och planera din tävlingssäsong därefter.

Vi på SBFF vill göra det enkelt för våra medlemmar!

Antidopingförsäkran

Jag som licenstagare/tävlande godkänner denna antidopingförsäkran, och är helt införstådd med de regler och föreskrifter som gäller för doping inom Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet (SBFF).

Jag ålägger mig att följa SBFF:s stadgar, tävlings- och dopingreglementen och övriga gällande regler och föreskrifter. Jag ålägger mig också att följa IFBB Constitution and Rules, IFBB Code of Ethics och IFBB Anti-Doping Rules.

Jag kommer också i händelse av att dopingtester utförs att vara samarbetsvillig och följa de direktiv och anvisningar som ges från dopingtestansvarig och från delaktiga funktionärer.

Jag garanterar också att jag inför, under och efter deltagande på SBFF:s tävlingar inte använt mig av eller kommer att använda mig av förbjudna substanser och förbjudna metoder.

I händelse av att jag vid dopingtest skulle uppvisa positivt provsvar, så respekterar jag och underkastar mig de påföljder som detta enligt gällande reglementen innebär.