Antidoping Försäkran

Jag som licenstagare/tävlande godkänner denna antidopingförsäkran, och är helt införstådd med de regler och föreskrifter som gäller för doping inom

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet (SBFF).

Jag ålägger mig att följa SBFF:s stadgar, tävlings- och dopingreglementen och övriga gällande regler och föreskrifter. Jag ålägger mig också att följa IFBB Constitution and Rules, IFBB Code of Ethics och IFBB Anti-Doping Rules.

Jag kommer också i händelse av att dopingtester utförs att vara samarbetsvillig och följa de direktiv och anvisningar som ges från dopingtestansvarig och från delaktiga funktionärer.

Jag garanterar också att jag inför, under och efter deltagande på SBFFs tävlingar inte använt mig av eller kommer att använda mig av förbjudna substanser och förbjudna metoder.

I händelse av att jag vid dopingtest skulle uppvisa positivt provsvar, så respekterar jag och underkastar mig de påföljder som detta enligt gällande reglementen innebär.

Antidoping Försäkran

De SBFF atleter som tävlar för en annan organisation än IFBB/SBFF är inte aktuella för avstängning eller böter.

Dock kan de inte tillåtas tävla vidare inom SBFF/IFBB förrän de blivit dopingtestade av ett WADA ackrediterat dopinglabb. Dopingtestet betalas genom atletens förening och skall vara negativt naturligtvis. Det resultat som erhålles skall vidarebefodras till SBFF:s styrelse. Efter detta är genomfört är atleten fri att tävla vidare inom SBFF/IFBB när styrelsen gett sitt medgivande.

De som fungerar som coach, funktionär eller domare hos annan organisation än SBFF är inte aktuella för avstängning eller böter.

Det går inte att tävla på andra organisationers tävlingar om du vill fortsätta att tävla på SBFF:s/IFBB:s tävlingar förrän ovan krav är uppfyllt, behandlat och godkänt av SBFF:s styrelse.

Tävlingar för andra organisationer är inte godkända som kval för att vara behörig att tävla på SM. Vidare innan du anmäler sig till en tävling utanför Sverige ska man också kontakta det svenska förbundet för att få sanktion, tillåtelse att tävla. Då får du också klart besked om tävlingen i fråga är godkänd av IFBB och SBFF.

För att komma tillbaka till vår organisation krävs en ansökan och ett negativt dopingtest som bekostas av atleten själv eller dennes förening. Allt enligt Article 19.4.7 Of the current IFBB constitution (2017)

Any athlete who competes, or performs as guest poser, in International Events not approved and/or sanctioned by the IFBB shall be subject to a fine and/or (a) non adverse doping test to be performed in accordance to the IFBB Anti-Doping Rules, (b) payment by the athlete of a reinstatement fee in an amount to be established annually by the Executive Council and (c) payment by the athlete of the doping test costs, as condition precedent for said athlete to be allowed to compete in any future international event approved and/or sanctioned by the IFBB.