Tävla för annan organisation

Från det att du löser din licens, fram till den sista December samma år, är du skyldig att följa våra regler och bestämmelser. Önskar du tävla för andra organisationer såväl som för oss behöver du endast ha en SBFF licens för att deltaga på SBFFs tävlingar.

Som tävlande atlet kan du därmed själv välja och planera din tävlingssäsong därefter.

Vi på SBFF vill göra det enkelt för våra medlemmar!

Antidopingförsäkran

Jag som licenstagare/tävlande godkänner denna antidopingförsäkran, och är helt införstådd med de regler och föreskrifter som gäller för doping inom Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet (SBFF).

Jag ålägger mig att följa SBFF:s stadgar, tävlings- och dopingreglementen och övriga gällande regler och föreskrifter. Jag ålägger mig också att följa IFBB Constitution and Rules, IFBB Code of Ethics och IFBB Anti-Doping Rules.

Jag kommer också i händelse av att dopingtester utförs att vara samarbetsvillig och följa de direktiv och anvisningar som ges från dopingtestansvarig och från delaktiga funktionärer.

Jag garanterar också att jag inför, under och efter deltagande på SBFF:s tävlingar inte använt mig av eller kommer att använda mig av förbjudna substanser och förbjudna metoder.

I händelse av att jag vid dopingtest skulle uppvisa positivt provsvar, så respekterar jag och underkastar mig de påföljder som detta enligt gällande reglementen innebär.