Att tävla utomlands:

All form av representation på internationella mästerskap (NM, EM och VM) sker i landslagsform. Läs mer om landslaget här.

Nedanstående instruktioner gäller övrigt tävlande i utlandet:

Intresse för att tävla utomlands?
Finns både bland etablerade och meriterade atleter men även bland mer oprövade förmågor. SBFF:s regler för att kunna söka sanktion för att tävla utomlands är följande.

För att söka sanktion för tävling utomlands krävs det att du har tävlat i Sverige en gång tidigare inom en 5 års period.

Gäller för samtliga internationella tävlingar förutom EM och VM som har specifika kval.

Ansökan

Ansökan bör skickas in så tidigt som möjligt, dock senast en månad innan tävlingen.
För att få sanktion så krävs det att man alltid skickar in en officiell ansökan för tävlingen man ämnar delta i. Formuläret ”Ansökan” om sanktion når du enklast via knappen nedan!

Vid oklarheter rekommenderas den tävlingsansvarige att kontakta SBFF:s tävlingskommitté för information. Detta dels för att denna ska kunna föra informationen vidare i föreningen samt för att undvika att atleter i samma förening kontaktar SBFF i olika frågor som deras tävlingsansvarige kan besvara.

SBFF säkerställer vid varje ansökan att den tävlande inte har några ouppklarade ärenden gentemot SBFF (obetald licens etc.), att inga övriga eventuella omständigheter föreligger som skulle kunna förhindra ett beviljande av sanktion samt att den tävlande är en bra representant för Sverige.

Att tävla utomlands

Det är ingen rättighet att få sanktion för att tävla utomlands. Du representerar alltid vårt förbund och Sverige. SBFF förbehåller sig alltid rätten att neka eller bevilja varje enskild sanktion när sådana omständigheter föreligger. Tävlingskommittén är de som beviljar din ansökan.