Kort presentation av reglerna Classic Bodybuilding

Classic Bodybuilding: Gäller Samtliga Ronder

Poseringsshortsen får vara valfri i färg, material och textur men skall vara
enfärgade och ogenomskinliga. Poxeringsshortsen skall täcka hela gluteus
maximus och fronten, men tillåter att övre benen visas. Sidorna skall vara
minst 15 cm höga.
Förutom vigselring är inga smycken tillåtna.
Omfattar:
Rond 1 Förbedömning – obligatoriska poserna
Rond 2 Final – obligatoriska poserna och posedown
Rond 3 Final – fria rutinen 60 sekunder

Tävlingsklasser

Amatör
Upp till 168 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +0 kg
Upp till 171 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +2 kg
Upp till 175 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +4 kg
Upp till 180 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +7 kg
Över 180 cm till 190 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +9 kg
Över 190 cm till 198 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +11 kg
Över 198 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +13 kg
Elite Pro Leuge
Upp till 168 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +2 kg
Upp till 171 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +4 kg
Upp till 175 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +6 kg
Upp till 180 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +9 kg
Över 180 cm till 190 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +11 kg
Över 190 cm till 198 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +13 kg
Över 198 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +15 kg
I Sverige är du junior från och med den 1 jan det år du fyller 18
år, till och med den 31 dec samma år som du fyller 23 å

Obligatoriska poserna är:

Front double biceps
dubbel biceps framifrån
Front lat spread
lat spred framifrån
Side chest
Back double biceps
dubbel biceps bakifrån
Back lat spread
lat spred bakifrån
Side triceps
Abdominals and thighs
mage ben

Avsnitt 1: Tävlingsklasser

1.1 Tävlingsklasser:
1. Det finns för närvarande fem tävlingsklasser i Manlig Classic Bodybuilding vid Världsmästerskap och
andra tävlingar av liknande omfattning:
Amatör
Upp till 168 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +0 kg
Upp till 171 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +2 kg
Upp till 175 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +4 kg
Upp till 180 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +7 kg
Över 180 cm till 188 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +9 kg
Över 188 cm till 196 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +11 kg
Över 196 cm Max vikt kg= Längden i cm -100 +13 kg

1.2 Det är en öppen klass i Classic Bodybuilding för juniorer (16-23 års ålder) med följande
viktbegränsningar:
Upp till och med 168,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+0 kg
Upp till och med 171,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+1 kg
Upp till och med 175,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+2 kg
Upp till och med 180,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+4 kg
Upp till och med 188,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+5 kg
Upp till och med 196,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+6 kg
Över 196,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+7 kg
1.3 Det är tre klasser i Classic Bodybuilding för veteraner:
– 40 till 44 års ålder: En öppen klass
– 45 till 49 års ålder: En öppen klass
– 50 års ålder och äldre: En öppen klass
Kroppsviktsbegränsningarna är de samma som för seniorer (se punkt 3.1).
1.4 Det är två klasser i Games Classic Bodybuilding för seniorer:
a. Upp till och med 175,0 cm
b. Över 175,0 cm
Med följande viktbegränsningar:
Upp till och med 162,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100-2 kg
Upp till och med 165,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100-1 kg
Upp till och med 168,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+-0 kg
Upp till och med 171,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+1 kg
Upp till och med 175,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+2 kg
Upp till och med 180,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+3 kg
Upp till och med 188,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+4 kg
Upp till och med 196,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+5 kg
Över 196,0 cm med maximal vikt (kg)=Längd (cm)-100+6 kg
1.5. En tävlingsklass med få deltagare kan slås ihop om arrangören anser att det är befogat.
Om klassen innehåller minst fyra deltagare så skall klassen genomföras vid svenska tävlingar.
Internationellt kan andra regler förekomma.

Avsnitt 2: Tävlingsronder

2.1 Manlig Classic Bodybuilding och Games Classic Bodybuilding består av följande fyra ronder:
1. Förbedömningsrond – Elimineringsrond (fyra obligatoriska poseringar)
2. Förbedömningsrond – Rond 1 (Fyra obligatoriska poseringar, Särbedömningar med Kvartsvarvsvändningar sju obligatoriska poseringar)och särbedömningar med kvartsvarvsvändningar)
3. Finalrond – Rond 2 (Kvartsvarvsvändningar, Sju obligatoriska poseringar och posedown)
4. Finalrond – Rond 3 (Fri posering 60 sekunder)

Avsnitt 3: Förbedömning. Elimineringsrond

3.1 Allmänt: Ett tidsschema för förbedömningen I varje tävlingsklass ska publiceras efter den
officiella registreringen av de tävlande.För att ge de tävlande tillräcklig tid för uppvärmning och att byta
till tävlingsdräkt ska tävlande befinna sig i uppvärmningsområdet backstage senast 45 minuter innan
den angivna starttiden för tävlingsklassen.
Tävlande är fullt ansvariga för att vara på rätt plats med rätt utrustning när tävlingsklassen annonseras.
Är man inte på plats eller inte har rätt utrustning kan man strykas ur startlistan.
3.2 Genomförande av elimineringsronden:
En elimineringsrond ska genomföras när det är fler än 15 deltagare I en tävlingsklass, vilket beslutas av
tävlingens huvuddomare.
Elimineringsronden genomförs enligt följande:
1.Samtliga deltagare I klassen går upp på scenen i nummerordning från nummer ett på scenens vänstra
sida sett från domarpanelen med högsta numret längst till höger. Samtliga deltagare ställs i en linje eller
i två om nödvändigt.
2.Linjen delas i två lika stora grupper och placeras med den ena gruppen längst ut till vänster och den
andra längst ut till höger på scenen. Scenens mitt lämnas fri för särbedömningar. I nummerordning och
i grupper om maximalt tio tävlande i taget utför de tävlande de fyra obligatoriska poseringarna i scenens
mitt. Utgångsläget är med framsidan mot domarna.
3.Tävlingens huvuddomare eller tävlingsspeakern dirigerar de tävlande genom de fyra obligatoriska
poseringarna:
a. Dubbel biceps framifrån
b. Sidechest
c. Dubbel biceps bakifrån
d. Mag-benposering
Anmärkning 1: Tävlande får inte tugga tuggummi eller liknande på scenen.
Anmärkning 2: Tävlande får inte heller dricka något under tiden på scenen.
4.När de obligatoriska poseringarna är genomförda för samtliga tävlande placeras hela tävlingsklassen
i nummerordning i en linje. När huvuddomaren ger klartecken lämna hela klassen scenen
i nummerordning

Avsnitt 4: Förbedömningsrond och finalrond.
Utrustning och tävlingsdräkt för alla ronder.

4.1 Utrustning och tävlingsdräkt i Elimineringsronden och de övriga ronderna (poseringsbyxor) ska följa
följande kriterier:
Tävlande måste bära enfärgade, ogenomskinliga poseringsbyxor som är rena och anständiga.
Färg, tyg, struktur och modell på byxorna väljs av den tävlande själv. Byxorna måste täcka minst ¾ av
stora sätesmusklerna (gluteus maximus). Framsidan måste täckas och byxorna måste vara minst 15 cm
höga i sidorna. Byxorna får ej vara fodrade.
1. Bortsett från vigselring får inga smycken bäras. Tävlande får inte ha någon typ av fotbeklädnad, bära
glasögon, klockor, peruker eller artificiella föremål för att förstärka fysiken. Implantat eller vätska som
injicerats som förändrar kroppsdelars eller musklers naturliga utseende är strängt förbjudna och kan
resultera i diskvalificering.
2. Så kallade ”props” (extrautrustning) är strängt förbjudet i samtliga ronders samtliga delar.
4.2 Användande av kroppsfärg och solprodukter som kan torkas av är inte tillåtet och i de fall dessa
används tillåts man inte gå upp på scenen. Artificiell kroppsfärg och solprodukter får användas om de
appliceras senast 24 timmar innan förbedömningen. Professionellt applicerad kroppsfärg får användas.
Flammor, glitter, blänkande metallicpärlor eller guldfärg är förbjudet oavsett om de applicerats för sig
eller som en del i en solprodukt, oavsett vem som applicerad dem..
4.3 Överdrivet användande av olja på kroppen är strängt förbjudet. Olja och hudkrämer är tillåtet
i måttlig mängd.
4.4 Tävlingens huvuddomare eller en av denne delegerad funktionär har rätten att fatta beslut om de
tävlandes utrustning och tävlingsdräkt håller sig till kriterierna I IFRB:s regelverk och acceptabel nivå av
estetik. Tävlande som inte möter dessa krav kan diskvalificeras.

Avsnitt 5: Bedömning och poängsättning i Elimineringsrond.

5.1 Bedömning av Elimineringsrond.
Samma kriterier som används i bedömningen av Förbedömningsrond, Rond 1 (Avsnitt 10) används vid
bedömningen av Elimineringsrond.
I den här ronden ska domarna göra en översiktlig bedömning av fysikens grad av proportionalitet, symmetri, muskelvolym och –kvalitet (densitet, separationer, kroppsfettnivå) så väl som hudens utseende.
5.2 Poängsättning i Elimineringsrond.
1. Om det är fler än 15 tävlande, ska domarna välja de 15 bästa genom att skriva in ett “X” vid deras
startnummer, i formulär 1, “Elimineringsrond (Domare)”. Huvuddomaren avgör om elimineringsrond är
nödvändig eller ej.
2. Sekretariatet använder formulär 2, “Elimineringsrond (Sekretariat)” och för över domarnas urval och
räknar sedan ut vilka 15 tävlande som fått flest ”X”.
3. Om två eller fler tävlande hamnar på samma antal “X” I kampen om att nå top-15, kallas de åter upp
på scenen. Domarna gör ytterligare en bedömning av de tävlande när de utför de fyra kvartsvarvsvändningarna för att avgöra den inbördes ordningen så att enbart 15 tävlande går vidare till Förbedömningsrond (Rond 1).
4. Endast 15 tävlande går vidare till Rond 1.

Avsnitt 6: Förbedömning, Rond 1: Scenpresentation
(Kvartsvarvsvändningar och Obligatoriska poseringar).

Rond 1 behöver inte köras om det är sex eller färre deltagare i klassen. Beslut om detta tas av tävlingens
huvuddomare och offentliggörs efter den officiella registreringen.
6.1 Förbedömning, Rond 1, går till enligt följande:
1. Samtliga deltagare I klassen går upp på scenen i nummerordning från nummer ett på scenens vänstra
sida sett från domarpanelen med högsta numret längst till höger. Om tid finns presenteras varje tävlande med nummer, namn och land/klubb. Beslut om detta tas av tävlingens huvuddomare som informerar
tävlingsspeakern.
2. Linjen delas i två lika stora grupper och placeras med den ena gruppen längst ut till vänster och den
andra längst ut till höger på scenen. Scenens mitt lämnas fri för särbedömningar.
3. I nummerordning och i grupper om maximalt åtta I taget genomför de tävlande de fyra obligatoriska
poseringarna:
a. Dubbel biceps framifrån
b. Side chest
c. Dubbel biceps bakifrån
d. Mage-lårposering
4. Denna inledande posering med obligatoriska poseringar syftar till att ge domarna underlag för de
särbedömningar med Kvartsvarvsvändningar och Obligatoriska poseringar som följer. Detaljerad beskrivning av de obligatoriska poseringarna i Classic Bodybuilding och Games Classic Bodybuilding finns i
Bilaga 1 och beskrivning av kvartsvarvsvändningarna i finns i Bilaga 2.
5. Varje domare väljer ut de tävlande domaren anser vara topp fem i klassen för första särbedömning.
Huvuddomaren sammanställer domarnas val och utformar första särbedömning. En särbedömning ska
bestå av minst tre tävlande och som mest åtta tävlande.
Proceduren upprepas sedan för mittenskiktet I klassen och för de lägst placerade. Varje tävlande ska få
särbedömmas minst en gång. Tävlingens huvuddomare tar beslut om hur många särbedömningar som
ska genomföras. Det kan alltså genomföras flera särbedömningar för varje skikt i klassen.
6. Alla särbedömningar sker på scenens mitt.
7. I Rond 1 sker särbedömningar som sätts samman av tävlingens huvuddomare. Särbedömningarna
består av fyra kvartsvarvsvändningar följt av de sju obligatoriska poseringarna:
a. Kvartsvarvsvändning höger (Vänster sida mot domarna)
b. Kvartsvarvsvändning höger (Ryggposering/ryggen mot domarna)
c. Kvartsvarvsvändning höger (Höger sida mot domarna)
d. Kvartsvarvsvändning höger (Framsidesposering/framsidan mot domarna)
e. Dubbel biceps framifrån
f. Lats spread framifrån
g. Side chest
h. Dubbel biceps bakifrån
i. Lats spread bakifrån
j. Tricepsposering
k. Mage-lårposering
8.När de obligatoriska poseringarna är genomförda för samtliga tävlande placeras hela tävlingsklassen
i nummerordning i en linje. När huvuddomaren ger klartecken lämna hela klassen scenen
i nummerordning.

Avsnitt 7: Förbedömningsrond. Poängsättning I Förbedömningsrond, Rond 1.

Poängsättningen av Förbedömningsrond, Rond 1 går till enligt följande:
1. I formulär 3 “Förbedömning (Domare)” ger varje domare de tävlande placeringssiffror från ett till
femton där inga tävlande får ha samma placering. Domarna kan även använda Formulär 4 “Personliga
anteckningar (Domare)” för att spara noteringar om de tävlande.
2. Sekretariatet samlar ihop Formulär 3 från alla domare och för över domarnas placeringssiffror till
Formulär 5 “Protokoll (Sekretariat)”. Därefter stryks de två högsta och de två lägsta placeringssiffrorna
för varje tävlande (Vid nio domare. Vid färre antal domare stryks bara den högsta och den lägsta placeringssiffran för varje tävlande.). De kvarvarande fem placeringssiffrorna summeras för varje tävlande
till poängsiffra för Rond 1. Den tävlande som har den lägsta siffran placeras som etta och den med den
högsta placeras som femtonde.
3. Om två eller flera tävlande hamnar på samma placeringspoäng avgör ”The Relative Placement
method” så att inga tävlande hamnar på samma placering.
Anmärkning: ”The Relative Placement Method” innebär följande:
Varje enskild domares poäng för de tävlande som hamnat på samma placeringspoäng, och därmed
samma placering i ronden, jämförs. : Den tävlande som domaren satt lägsta placeringssiffra på
markeras. På samma sätt gör man domare för domare tills alla nio domares (ordinarie domare) siffror
markerats. Därefter räknas antal markeringar för varje tävlande och den tävlande som har flest
markeringar placeras först. Näst mest därefter och så vidare.
4. De sex bästa tävlande från Förbedömningsrond, Rond 1, går vidare till Finalrond, Rond 2, och startar
där med noll poäng.
5. De sex finalisterna annonseras så snart som möjligt efter Förbedömningsrond, Rond 1.

Avsnitt 8: Bedömning av Elimineringsrond, Förbedömningsrond (Rond 1)
och Finalrond (Rond 2).
(Särbedömning genom Kvartsvarvsvändningar och Obligatoriska poseringar)

8.1 Bedömning av Förbedömningsrond (Rond 1)
Förbedömningsrond (Rond 1) bedöms utifrån följande kriterier:
1. Domarna ska först bedöma de tävlandes fysik avseende ”total package” av manlig atletisk framtoning.
Bedömningen ska börja vid huvudet och sträcka sig ner genom hela fysiken. Bedömningen som startar
med det övergripande intrycket av fysiken, ska ta hänsyn till hår och ansikte, den övergripande muskulära utvecklingen, presentationen av en balanserad, symmetriskt utvecklad fysik, hudens kondition och
lyster samt den tävlandes förmåga att presentera sig på scenen med självförtroende.
2. Under särbedömningar med de obligatoriska poseringarna ska domarna först och främst observera
den primära muskelgrupp som visas. Domarna ska sedan granska hela fysiken, med start från huvudet
och varje muskelgrupp hela vägen ned med det allmänna totala intrycket och även titta efter muskelmassa, balanserad utveckling, muskeldensitet och definition. Granskningen uppifrån och ned ska ta
med huvud, nacke, skuldror, bröst, samtliga armmuskler, överkroppens framsida med bröstmuskler,
delningen mellan bröstmuskler och axelmuskler magmuskler, midja, lårmuskulatur, vadmuskulatur
och fötter. På samma sätt ska ryggposeringen ta med övre och nedre trapezius, övrig ryggmuskulatur,
ryggradssträckarna, gluteus (sätesmuskler), hamstrings, vadmuskler och fötter. En detaljerad bedömning
av de olika muskelgrupperna ska ske under särbedömningarna samtidigt som domarna ska jämföra
musklernas form, densitet och definition med samtidigt beaktande av den tävlandes allmänna balans
i utvecklingen. Särbedömningarnas betydelse för domarnas rangordning av de tävlande kan inte nog
understrykas.
3.Fysiken ska bedömas utifrån nivån på den allmänna muskeltonusen uppnådd genom fysisk träning
och diet. Muskelgrupperna ska ha en rund och fast framtoning med låg nivå kroppsfett.
4. Bedömningen ska också ta hänsyn till hudens fasthet och lyster. Huden ska se mjuk och hälsosam ut.
5. Domarnas bedömning av de tävlandes fysiker ska inkludera de tävlandes hela presentation, från den
stund de går upp på scenen tills de lämnar densamma. Vid varje tillfälle ska de tävlande betraktas och
bedömas med fokus på en hälsosam, vältränad, atletisk, muskulär fysik presenterad på ett attraktivt
sätt i ett ”total package”.

Avsnitt 9: Finalrond, Rond 2 och 3.

9.1 Finalrondrutin:
De sex bästa från Förbedömningsronden, Rond 1 går vidare till Finalrond, Rond 2 och 3, som består av
följande delar
1. Rond 2: Kvartsvarvsvändningar, Obligatoriska poseringar och Posedown.
2. Rond 3: Fri posering.
9.2 Tävlingsutrustning och –dräkt för Finalrond, Rond 2 och 3, är den samma som i
Förbedömningsrond, Rond 1
Anmärkning: De tävlande kan byta poseringsbyxor mellan ronderna, så länge de uppfyller samma nivå
och kriterier som beskrivs i Avsnitt 6

Avsnitt 10: Finalrond, Rond 2 och 3. Scenpresentation.

9.1 Presentation av Finalrond, Rond 2 och 3.
Rutinen för Finalronden, Rond 2 är som följer:
1. De sex finalisterna kallas upp på scenen, en och en och i nummerordning. Finalisterna presenteras
med nummer, namn och klubb/land.
2. De sex finalisterna placeras sedan i scenens mitt i en linje i nummerordning och genomför, på huvuddomarens eller tävlingsspeakerns order, gemensamt kvartsvarvsvändningar och obligatoriska poseringar. Efter den sjunde obligatoriska poseringen görs rutinen om med de tävlande i omvänd ordning. Denna
del av ronden bedöms.
3. Därefter sker posedown under 30-60 sekunder till musik. Denna del av ronden bedöms inte.
4. Efter posedown samlas finalisterna på en linje i nummerordning innan de lämnar scenen.
5. Detaljerad beskrivning av kvartsvarvsvändningarna och de obligatoriska poseringarna finns i avsnitt

Avsnitt 11: Finalrond, Rond 2 och 3. Poängsättning.

11.1 Poängsättningen i Finalrond, Rond 2, går till som följer:
1. Domarna sätter placeringssiffror, precis som i Förbedömningsrond, Rond 1, i Formulär 6 “Finalrond
(Domare)”. De tävlande placeras från ett till sex och inga delade placeringar får sättas.
2. Sekretariatet samlar in domarnas siffror och skriver in dem i formulär 5 “Protokoll (Sekretariat). De två
högsta och de två lägsta placeringssiffrorna (Vid nio domare, annars en högsta och en lägsta) stryks för
varje tävlande. De fem kvarvarande placeringssiffrorna för varje tävlande summeras som poäng i Rond
2. Dessa siffror dubblas och skrivs in i protokollet som ”delpoäng rond 2”. Hamnar tävlande på samma
poäng i denna rond behöver det inte räknas fram skilda placeringar. Poäng från Förbedömningsrond,
Rond 1, används inte i Finalrond, Rond 2, utan alla tävlande börjar Finalrond, Rond 2, med noll poäng.
3. Sedan lägger man till siffrorna från Rond 3, som inte får innehålla delade placeringar, för att få en
slutsumma: ”Slutpoäng” och ”Slutlig placering”.

Avsnitt 12: Finalrond, Rond 2. Bedömning.

12.1 Bedömning av Finalrond, Rond 2:
Finalrond, Rond 2, bedöms utifrån de kriterier som angavs i Avsnitt 10 Bedömning av Förbedömningsrond, Rond 1. Ytterligare detaljer finns i Bilaga 1 och 2.
Domarna ska försäkra sig om att bedöma den här ronden utifrån en “ny” och ofärgad blick för att ge alla
tävlande en objektiv bedömning eftersom de tävlande kan uppvisa en annan form än i tidigare rond.

Avsnitt 13: Finalrond, Rond 3. Presentation (Fri posering)

13.1 Procedur:
Rond 3 följer omedelbart efter Rond 2. Rond 3 körs enligt följande:
1. Varje finalist, i nummerordning, utför sitt fria poseringsprogram till musik i maximalt 60 sekunder.
Den här ronden bedöms.
2. Så kallade ”Props”, extra utrustning, är förbjudet.
3. Tävlingsdräkt och –utrustning i Rond 3 är poseringsbyxor, enligt samma kriterier som i övriga ronder

Avsnitt 14: Finalrond, Poängsättning i Rond 3.

14.1 Poängsättningen i Rond 3 går till enligt följande:
1. Domarna sätter placeringssiffror, precis som i Förbedömningsrond, Rond 1, i Formulär 6 “Finalrond
(Domare)”. De tävlande placeras från ett till sex och inga delade placeringar får sättas.
2. Domarna kan använda Formulär 4 ”Personliga anteckningar domare”, för att föra egna anteckningar
om de tävlande.
3. Sekretariatet samlar in domarnas siffror och skriver in dem i formulär 5 “Protokoll (Sekretariat). De två
högsta och de två lägsta placeringssiffrorna (Vid nio domare, annars den högsta och den lägsta) stryks
för varje tävlande. De fem kvarvarande placeringssiffrorna för varje tävlande summeras som delpoäng i
Rond 3.
4. Poäng från Förbedömningsrond, Rond 1, används inte i Finalrond, Rond 2 och Rond 3, utan alla
tävlande börjar Finalrond, Rond 2, med noll poäng. Därefter summeras poängen från Rond 2 och Rond 3
till en slutpoäng och slutplacering.
5. Hamnar tävlande på samma poäng i denna rond behöver det inte räknas fram skilda placeringar,
eftersom siffrorna för Rond 2 och Rond 3 summeras. Den tävlande som får den lägsta placeringspoängen
får slutplacering ett och den med högsta placeringspoängen får slutplacering sex.
6. Skulle två eller flera tävlande hamna på samma placeringspoäng, används i första hand placeringen i
Rond två för att placera de tävlande och i andra hand “The Relative Placement Method”.

Avsnitt 15: Finalrond. Bedömning av Rond 3.

15.1 Bedömningen av rond 3 går till som följer:
1. Varje domare bedömer poseringsrutinerna med fokus på hur väl de tävlande visar upp sin fysik till
musik. Domarna ska bedöma poseringsrutinerna med fokus på hur väl de tävlande visar upp muskularitet, definition, stil och värdighet, personlighet, atletisk framtoning och övergripande uppvisning. Domarna ska premiera en smidig, artistisk och väl koreograferad poseringsrutin som får inkludera hur många
poser som helst, men de obligatoriska poseringarna ska finnas med i programmet. De tävlande måste
också inkludera övergångsposeringar för att visa upp muskelutvecklingen. Så kallad ”moon pose” eller
att dra i poseringsbyxorna för att visa mer av exempelvis övre delen av quadriceps eller sätesmusklerna
är förbjudet.
2. Domarna ska bedöma både poseringsrutinen och fysiken, vilka ska värderas lika.

Avsnitt 16: Finalrond, Rond 2 och 3. Prisutdelning.

16.1 Prisutdelning.
Finalisterna kallas upp på scenen för att delta vid prisutdelningen. Speakern presenterar de tävlande
med nummer, namn och klubb/nation. Priserna delas ut från plats sex till plats ett. Arrangören utser
prisutdelare i samråd med SKKF.
Vid världsmästerskap och liknande spelas nationalsången från det land som vinnaren representerar.
På nationella tävlingar är det lämpligt med en fanfar eller dylikt.
Finalisterna stannar på scen tills de blir kommenderade att lämna densamma. Här tas ofta officiella
bilder, genomförs korta intervjuer etc.
Det är inte tillåtet att ha flaggor eller banderoller och liknande under prisutdelningen. De tävlande skall
visa sportsligt uppträdande under prisutdelningen och får inte lämna prisutdelningen innan speaker ber
de tävlande att lämna scenen. Brott mot detta kan leda till diskvalifikation.

Avsnitt 17: Finalrond. Overallklass

17.1 Vid världsmästerskap i hålls overallklass i Classic Bodybuilding enligt nedan.
Vid nationella tävlingar är det upp till arrangören att i samråd med SKKF avgöra om och hur
overallklass ska hållas.
a. Classic Bodybuilding för seniorer: Maximalt fem klassegrare.
b. Classic Bodybuilding för veteraner: Maximalt tre klassegrare.
17.2 I Games Classic Bodybuilding hålls overallklass enligt nedan. Vid nationella tävlingar är det upp till
arrangören att i samråd med SKKF avgöra om och hur overallklass ska hållas.
a. Games Classic Bodybuilding för seniorer: Maximalt två klassegrare.
17.3 Overallklassen genomförs som följer:
1. Direkt efter den sista klassen i Classic Bodybuilding/Games Classic Bodybuilding ta klassegrarna upp
på scenen i nummerordning på en linje iförda sina tävlingsdräkter från finalronden.
2. Tävlingens huvuddomare dirigerar de tävlande genom kvartsvarvsvändningarna och de sju obligatoriska poseringarna i scenens mitt. Först i nummerordning och sedan i omvänd ordning.
3. När de obligatoriska poseringarna är klara gör de tävlande en posedown på mellan 30 och 60 sekunder, varefter de lämnar scenen.
4. Domarna använder samma formulär och poängsättning som i en vanlig finalrond.
5. Sekretariatet använder samma formulär och rutiner som I en vanlig finalrond.
6. Delade placeringar hanteras precis på samma sätt som angetts tidigare.
7. Overallsegraren får sitt pris på scenen.

Avsnitt 18: Detaljerad beskrivning av de sju
Obligatoriska poseringarna

18.1: Obligatoriska poseringar i Classic Bodybuilding
1. Dubbel biceps framifrån
Stående med framsidan och huvudet vänt mot domarna med ett ben något framåt och åt sidan, lyfter
den tävlande båda armarna upp till axelhöjd och böjer dem i armbågsled.
Händerna ska vara knutna och vända nedåt så att biceps och underarmarnas muskler spänns. Detta är
de huvudsakliga musklerna som bedöms i denna posering. Därtill ska den tävlande spänna så många
andra muskler som möjligt då domarna även granskar fysiken i sin helhet, uppifrån och ned.
Domarna granskar först biceps med fokus på en fullständig utveckling med bra topp på muskelbukarna
och om det finns en tydlig delning i dessa. Därefter fortsätter granskningen av fysiken från huvud till
tå med observation av underarmar, axelmuskler, bröstmuskler, separationen mellan bröst- och
axelmuskulatur, magmuskler, lår och vader. Domarna ska även titta efter muskeldensitet, definition
och allmän balans.
2. Lat Spread framifrån
Stående med framsidan och huvudet vänt mot domarna med ben och fötter i linje och upp till
15 centimeter isär, placerar den tävlande båda händerna, med öppna eller knutna händer i midjans
sidor för att breda ut ryggens muskler.
Därtill ska den tävlande spänna så många andra muskler som möjligt då domarna även granskar
fysiken i sin helhet, uppifrån och ned. Det är strängt förbjudet att dra i poseringsbyxorna för att visa
mer av exempelvis lårmuskulaturen.
Domarna granskar först breda ryggmuskeln (latissimus dorsi) med fokus på dess utbredning och
överkroppens v-form. Därefter fortsätter granskningen av fysiken från huvud till tå med observation av
den allmänna fysiken och därefter detaljerna i de olika muskelgrupperna.
3. Side Chest
Den tävlande kan välja vänster eller höger sida helt fritt för att visa sin bästa sida.
Stående med ena sidan mot domarna och med armen närmast domarna böjd i en rät vinkel
i armbågsled, med handen knuten och den andra handen greppande runt handleden på främre armen.
Benet närmast domarna ska vara lätt böjt i knäled och vilande på tårna.
Den tävlande expanderar sedan bröstkorgen med hjälp av ett tryck uppåt med den främre armen och
kontraherar samtidigt biceps så mycket som möjligt.
Samtidigt spänns även lårets muskler, speciellt hamstrings, och ,med ett tryck nedåt mot tårna, spänns
även vadens muskler.
Domarnas fokus är främst på bröstmusklerna och bröstkorgens form men även biceps, hamstrings och
vader ger den fullständiga bedömningen från huvud till tå. I denna posering kan domarna se lårets och
vadens muskler i profil, vilket hjälper till att rangordna de tävlande inbördes på ett mer fullständigt sätt.
4. Dubbel Biceps bakifrån
Stående med ryggen mot domarna, böjer den tävlande armbågar och handleder på samma sätt som i
dubbel biceps framifrån och placerar ena foten något bakom kroppen, vilande på tårna.
Därefter spänner den tävlande armens muskler samtidigt med axlar, övre och nedre ryggmuskulatur, lår
och vader.
Domarna granskar först armmusklerna och sedan görs en huvud till tåbedömning av denna posering
som består av fler muskler än någon annan posering. Muskler som granskas är nacke, axlar, bieps,
triceps, underarmar, trapezius, ryggens små muskler, midjans muskler, latissimus dorsi, sätesmuskler
(gluteus), hamstrings och vader. Denna posering ger troligen mer än andra information till domarna om
den tävlandes kvalitet när det kommer till muskeldensitet, definition och allmän balans.
5. Lat Spread bakifrån
Stående med ryggen mot domarna med ena benet något bakåt och fötterna upp till 15 centimeter isär,
placerar den tävlande båda händerna, med öppna eller knutna händer i midjans sidor för att breda ut
ryggens muskler.
Därtill ska den tävlande spänna så många andra muskler som möjligt då domarna även granskar
fysiken i sin helhet, uppifrån och ned. Det är strängt förbjudet att dra i poseringsbyxorna för att visa mer
av exempelvis sätesmuskulaturen.
Domarna granskar först breda ryggmuskeln (latissimus dorsi) med fokus på dess utbredning och
överkroppens v-form samt muskeldensiteten. Därefter fortsätter granskningen av fysiken från huvud till
tå med observation av den allmänna fysiken och därefter detaljerna i de olika muskelgrupperna.
6. Tricepsposering
Den tävlande kan välja vänster eller höger sida helt fritt för att visa sin bästa sida.
Stående med ena sidan mot domarna och med båda armarna bakom ryggen och genom att fläta
samman fingrarna eller genom att hålla om den främre armens handled med den bortre armens hand.
Benet närmast domarna ska vara lätt böjt i knäled och vilande på hela fotsulan. Benet längst från
domarna placeras bakom kroppen och med foten vilande på tårna.
Den tävlande sätter sedan tryck på den främre armen så att triceps spänns. Bröstkorgen lyfts och
magens muskler spänns, liksom lårets och vadens muskler.
Domarnas fokus är främst på tricepsmusklerna och kompletterar med en huvud till tåbedömning.
I denna posering kan domarna granska både lår och vader i profil, vilket hjälper till att rangordna de
tävlande inbördes på ett mer fullständigt sätt.
7. Mage-benposering
Stående med framsidan och huvudet vänt mot domarna placerar den tävlande båda händerna bakom
huvudet och ena benet något framåt. Därefter spänner den tävlande magens muskulatur genom att böja
överkroppen något framåt. Samtidigt spänns lårens muskler.
Domarna granskar först magens och lårens muskler och kompletterar detta med en huvud till
tågranskning.

Avsnitt 19: Beskrivning av kvartsvarvsvändningar

Framsidesposering:
Upprätt hållning, kroppen, huvud och blick riktade framåt och hälarna i linje och upp till 15 centimeter
isär ihop och med tårna utåtvinklade 30 grader, knäna utan böjning, magen indragen, bröstkorgen lyft,
axlarna något tillbakaförda, huvudet upplyft, båda armarna vid sidorna och längs med kroppens
centrallinje med armbågarna något böjda, tummar och övriga fingrar ihop i knuten hand in mot
kroppen.Tävlande som inte håller en korrekt kroppsposition varnas först varefter de döms ner placeringsmässigt.
Kvartsvarvsvändning höger (Vänster sida mot domarna):
Upprätt hållning, kropp, huvud och blick i samma riktning, hälarna ihop med tårna utåtvinklade
30 grader, knäna ihop och utan böjning, magen indragen, bröstkorgen lyft, axlarna något tillbakaförda,
vänster arm något bakom kroppen centrallinje med en lätt böjning i armbågsleden, tummar och övriga
fingrar ihop i knuten hand riktad in mot kroppen, höger arm något framför kroppens centrallinje med en
lätt böjning i armbågsleden, tummar och övriga fingrar ihop i knuten hand riktade in mot kroppen.
Armarnas läge kommer att få överkroppen att rotera något åt vänster, med vänster axel något sänkt
och höger axel något höjd. Detta ska inte överdrivas. Tävlande som inte håller en korrekt kroppsposition
varnas först varefter de döms ner placeringsmässigt.
Kvartsvarvsvändning höger (Ryggposering):
Upprätt hållning, kroppen, huvud och blick riktade framåt och hälarna i linje och upp till 15 centimeter isär med tårna
utåtvinklade 30 grader, knäna ihop och utan böjning, magen indragen, bröstkorgen lyft, axlarna något tillbakaförda, båda
armarna vid sidorna och längs med kroppens centrallinje med armbågarna något böjda, tummar och övriga fingrar ihop
och knutna händer riktade in mot kroppen. Tävlande som inte håller en korrekt kroppsposition varnas först varefter de
döms ner placeringsmässigt.
Kvartsvarvsvändning höger (höger sida mot domarna):
Upprätt hållning, kropp, huvud och blick i samma riktning, hälarna ihop med tårna utåtvinklade 30 grader, knäna
ihop och utan böjning, magen indragen, bröstkorgen lyft, axlarna något tillbakaförda, höger arm något bakom kroppen
centrallinje med en lätt böjning i armbågsleden, tummar och övriga fingrar ihop i knuten hand riktad in mot kroppen,
vänster arm något framför kroppens centrallinje med en lätt böjning i armbågsleden, tummar och övriga fingrar ihop
i knuten hand riktade in mot kroppen. Armarnas läge kommer att få överkroppen att rotera något åt höger, med höger
axel något sänkt och vänster axel något höjd. Detta ska inte överdrivas. Tävlande som inte håller en korrekt
kroppsposition varnas först varefter de döms ner placeringsmässigt.