Årsmöte 2022

Nästa årsmöte sker den 12 mars 2022

Det är ni i ert län och endast ni som utser ert ombud. Varje län har X antal föreningar och detta antal avgör mandat/röstlängder på årsstämman. Föreningarna som är anslutna till SBFF har rösträtt och mandat att utse sitt eget ombud på årsmötet. Det är föreningarna som godkänner vem de ska välja som ombud genom att besvara ombudets mail om förfrågan om att få representera dem på årsstämman.

Detta svar gäller sedan som en fullmakt och ska mailas in till förbundet i god tid inför mötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna. Du behöver inte ha en egen förening men ska vara medlem i SBFF för att få agera ombud. Som ombud måste du kunna verifiera att just du har fått mandat.

Fullmakterna mailar ni sen till linde@ifbbsweden.se som sammanställer rösträtterna till årsmötet.