Bestraffningsärenden

Vårt förbund styrs av våra stadgar men även av olika reglementen. Reglementen och anvisningar om vad som ska stå i dessa kommer från flera håll bland andra International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB), Riksidrottsförbundet (RF), World Anti-Doping Agency (Wada) med flera. Bestraffningsreglementet ska tävlande, domare, coacher och delegater ha tagit del av. Reglementet är också ett stöd till de som ska delge en bestraffning.

Man kan bli bestraffad genom avstängning eller böter. Om man uppför sig hotfullt eller nedlåtande mot sina medtävlande på eller utanför scenen kan man bli bestraffad likadant om man uppträder hotfullt mot domare, man följer inte de regler som gäller mot förbundets sponsorer, man har använt förbjudna preparat alternativt medvetet fuskat på något annat sätt eller på annat sätt brutit mot reglementet. Det finns en hel del man inte ska göra och även sådant man ska göra när man väl gjort sitt val att tillhöra Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet, (SBFF) samt IFBB. Då har man accepterat hur man ska och hur man inte ska vara som representant för sporten.