Ansökan om tävlingslicens

Att tävla för SBFF och andra organisatoner

För att tävla inom SBFF (IFBB) måste du ha en tävlingslicens. Licensen gäller per kalenderår, från den dagen du väljer att teckna den, till den sista december samma år.

För att få denna beviljad gäller att du:

  • Uppnår minst 18 års ålder under det år du avser tävla.
  • Är skriven och bosatt i Sverige, eller är svensk medborgare bosatt utomlands.
  • Tillhör en förening som är ansluten till SBFF.
  • Inte lyder under avstängning från SBFF:s verksamhet, eller ligger under utredning för förseelse mot SBFF:s stadgar och regler.
  • Inte är avstängd från annat idrottsförbund på grund av dopingförseelse, eller eventuellt andra disciplinära förseelser.

Från det att du löser din licens, fram till den sista december samma år, är du skyldig att följa våra regler och bestämmelser. Det innebär bland annat att du under den tiden inte kan tävla för en annan organisation och sedan återvända till oss under samma år. Önskar du tävla för andra organisationer såväl som för oss så ges du därmed olika val:

1. Att exempelvis tävla för SBBF/IFBB under våren, där du då kan satsa mot exempelvis EM och andra spännande tävlingar. Och att därefter välja att göra något annat under höstsäsongen. Du löser då din tävlingslicens under våren.

2. Att välja att tävla för SBFF/IFBB under hösten, där du då kan satsa mot SM, NM och VM, eller någon annan av alla fina tävlingsmöjligheter som erbjuds här hemma. Du väljer då att lösa din tävlingslicens inför hösten – efter att dina eventuella övriga äventyr för det året är över.

Som tävlande atlet kan du därmed själv välja och planera din tävlingssäsong därefter.

Det är således fördelaktigt att lösa sin licens under dessa 2 perioder :

  • 1 januari – 15 februari
  • 1 juli – 15 augusti 

Under dessa två perioder kostar tävlingslicensen 1000 kr. Det går givetvis att söka licens utanför dessa två perioder men då kostar det 2000 kr.

Vi på SBFF vill göra det enkelt för våra medlemmar!

Vilken förening tillhör du?
För att kunna tävla i någon av våra discipliner måste du tillhöra någon av våra anslutna föreningar. Här kommer du att hitta alla anslutna föreningar

Innan du skickar din ansökan så skall du ha läst och förstått dessa dokument

Ansökan om tävlingslicens görs i formuläret hos myclub.se:

Efter att ha fyllt i och sänt in formuläret kommer det visas en länk till att betala årsavgiften via din bank.

Du kommer även att få länken samt uppgifterna i ditt formulär tillsänt dig på epost.

Betalningen görs via betalaktören Zimpler, via SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).