Ansökan om tävlingslicens

Giltig tävlingslicens är ett krav för att få delta i tävlingar som är sanktionerade av SBFF och IFBB, både nationellt och internationellt.

Avgiften för tävlingslicens löst mellan 1 januari–31 mars samt 1 juli–15 augusti är 1000 kr. Avgiften för tävlingslicens övriga perioder på året är 2000 kr.

Du löser din licens kalenderårsvis, och för att få denna beviljad gäller att du:

  • Uppnår minst 18 års ålder under det kalenderår du avser att tävla.
  • Är skriven och bosatt i Sverige, eller är svensk medborgare bosatt utomlands.
  • Tillhör förening som är ansluten till SBFF.
  • Inte lyder under avstängning från SBFF:s verksamhet, eller ligger under utredning för förseelse mot SBFF:s stadgar och regler.
  • Inte är avstängd från annat idrottsförbund på grund av dopingförseelse, eller eventuellt andra disciplinära förseelser.
  • Inte är ansluten till organisation utanför SBFF och IFBB, eller har tävlat för sådan organisation under innevarande år.
  • Har betalat aktuell licensavgift.

Vilken förening tillhör du?
För att kunna tävla i någon av våra discipliner måste du tillhöra någon av våra anslutna föreningar. Här kommer du att hitta alla anslutna föreningar

Innan du skickar din ansökan så skall du ha läst och förstått dessa dokument

Ansökan om tävlingslicens görs i formuläret hos myclub.se:

Efter att ha fyllt i och sänt in formuläret kommer det visas en länk till att betala årsavgiften via din bank.

Du kommer även att få länken samt uppgifterna i ditt formulär tillsänt dig på epost.

Betalningen görs via betalaktören Zimpler, via SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).