Ansökan om tävlingslicens

Giltig tävlingslicens är ett krav för att få delta i tävlingar som är sanktionerade av SBFF och IFBB, både nationellt och internationellt.

För att få tävlingslicens beviljad gäller att den som ansöker;

 • Uppnår minst 18 års ålder under det kalenderår man avser att tävla.
 • Är skriven och bosatt i Sverige, eller är svensk medborgare bosatt utomlands.
 • Tillhör förening som är ansluten till SBFF.
 • Har betalat aktuell licensavgift.
 • Inte lyder under avstängning från SBFF:s verksamhet, eller ligger under utredning för förseelse mot SBFF:s stadgar och regler.
 • Inte är avstängd från annat idrottsförbund på grund av dopingförseelse, eller eventuellt andra disciplinära förseelser.
 • Inte är ansluten till organisation utanför SBFF och IFBB, eller har tävlat för sådan organisation under innevarande år.

Föreningsbyte gör du endast om det gäller samma säsong (ett verksamhetsår.). Du är registrerad hos en förening men byter till ny förening. Kostnad är 845:-

Vilken förening tillhör du?
För att kunna tävla i någon av våra discipliner måste du tillhöra någon av våra anslutna föreningar. Här hittar du alla anslutna föreningar

Innan du skickar din ansökan så skall du ha läst och förstått dessa dokument

När du skickat in din ansökan och din förening godkänt dig som tävlande så är du registrerad som tävlande och kommer presenteras under din förening.

Du kommer få en blåbok i digitalt format med just ditt atletnummer, ett nummer som följer dig livet ut inom vår organisation.

När du fyller i formuläret nedan se till att allt är rätt. När du trycker på knappen nedan så kommer du vidare till vår webbshop. Där väljer du rätt alternativ för din betalning, ”Tävlingslicens 2021”.

SBFF återbetalar inte en felaktig anmälan eller om din ansökan inte går igenom.

  Föreningens namn:

  Namn tävlingsansvarig:

  Tävlingsansvariges E-postadress:

  Atlet.nr (Om du ej fått något, behöver du ej fylla i här):

  Tävlandes namn:

  Personnummer:

  Utdelningsadress:

  Post.nr:

  Ort:

  E-postadress:

  Telefon:

  Meddelande

  Jag har läst och förstått:

  Code of Ethics
  Antidopingförsäkran
  Tävlande för annan organisation