Domarutbilding

Är du intresserad och kan tänka dig att utbilda dig som domare för att sedan ägna några helger per år åt att döma på tävlingar. Då är det följande som gäller och ska uppfyllas.
Du behöver starta med att göra självstudier av IFBB:s regelverk för samtliga av SBFF:s gällande discipliner. Se till att vara på så många tävlingar som du kan och öva dig på att bedöma de tävlande enligt de regler du lärt dig i IFBB:s regelverk. Känner du fortfarande att du vill bli domare då ska du söka med en intresseanmälan till domarkommittén vilket registrerar dig I en ansökningslista.
En gång om året (om och när behovet finns av fler domare) så startar en uttagningsprocess till domarutbildning med att domarkommittén tar ut ett antal personer (utifrån hemmahörande rent geografiskt för att få en spridning i landet samt kön för mångfalden) vilka får ett antal frågor att besvara via email. Här sker urval utifrån intresse, erfarenhet av våra discipliner, om personen själv tävlat, med mera.

De som sedan tas ut behöver utföra ett första skriftligt prov och om det blir godkänt så kommer den sökande att få närvara på en domarkonferens, vilken också då är obligatorisk för att få fortsätta till provbedömning.

Domaraspiranten provdömer vid tre tillfällen (tävlingar, vilka utses av domarkommittén) i samtliga discipliner och för att få godkänt krävs minst 80 % rätt jämfört med slutresultat.
Presterats det bra så blir det ytterligare en skrivning, nu om etik.
Efter det så tar domarkommittén ett första beslut vilket levereras som rekommendation till styrelsen som sedan tar det slutgiltiga beslutet om godkännande till prövotid (12 månader).
När du sen har domarcertifikat så blir du uttagen till uppdrag i vilka det utgår arvode, reseersättning och vid behov logi.

Sekretariatsutbildning
Sökande till sekretariatet. Är det något för dig? Då är du bekväm med datorer och då speciellt med goda kunskaper i Excel, är systematisk, noggrann och gillar kvalitet. I så fall har du möjlighet att bli en av dem som hjälper till i sekretariatet.
Du skickar in en intresseanmälan till domarkommittén som sedan väljer ut de personer som ges möjlighet att utbildas inom sekretariatet.
Utbildning sker i första hand enligt ”hands on” där du får var med sekretariatet vid tävling för att se hur det går till och lära dig vilka rutiner som gäller. Du kommer också att få närvara på en endagarsutbildning där allt som du behöver veta runt registrering och beräkningar och som kommer att gås igenom grundligt. Därefter börjar du med att jobba som assistent tillsammans med en erfaren sekretariatperson.