Registrera förening

Vårt förbund består av föreningar

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet är det enda av International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) godkända förbundet för bodybuilding och fitnessporten i Sverige.

Förbundet består av föreningar vilka utövar bodybuilding eller fitness, samt har antagna stadgar och vald styrelse enligt  SBFF:s stadgar och Riksidrottsförbundets (RF:s) normalstadgar.

Årsavgiften för förening med tävlande är 2 045 kr (1 045 kr för förening utan tävlande).

Namnregler för föreningar i Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

Det finns namnregler som föreningar med medlemskap i förbundet måste rätta sig efter. I stort sett är det samma namnregler som Riksidrottsförbundets, med några undantag.

Huvudpunkterna i namnreglerna kan sammanfattas enligt följande:

Föreningens namn får inte innehålla orden Förbund, Svenska, Sveriges eller liknande. Det är heller inte tillåtet att använda dessa ord på ett annat språk eller i någon förkortad form då detta skulle kunna beteckna att föreningen är en riksorganisation.

Föreningens ansökan åtföljs av styrelsesammansättning  samt, att föreningen har betalat de avgifter som förbundet beslutat om.

Innan ni skickar er registrering så skall ni ha läst och förstått detta dokument:

Ansökan görs i formuläret hos myclub.se:

Efter att ha fyllt i och sänt in formuläret kommer det visas en länk till att betala årsavgiften via din bank.

Du kommer även att få länken samt uppgifterna i ditt formulär tillsänt dig på epost.

Betalningen görs via betalaktören Zimpler, vars konto är hos SEB (Skandinaviska Enskilda Banken).