Föreningsbyte

Föreningsbyte gör du endast om det gäller samma säsong (ett verksamhetsår). Du är registrerad hos en förening men byter till ny förening. Avgiften är 845:-

  Nya föreningens namn:

  E-postadress:

  Telefonnummer:

  Gamla föreningens namn:

  E-postadress (Gamla):

  För- och efternamn:

  Din E-postadress:

  Atlet.nr:

  Jag intygar att detta föreningsbyte är:

  Godkänt av nya föreningen
  Godkänt av gamla föreningen

  Meddelande

  Tävlingsansvarig namn:

  Tävlingsansvarig E-post: