Antidoping

Doping i samband med förbundets verksamhet är förbjudet.

Med doping avses användning av medel och metoder som är förbjudet enligt Internationella Olympiska Kommittén (IOK) eller därutöver av International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB).

Enskild medlem i förbundet som gör sig skyldig till doping liksom annan inom organisationen verksam person som innehar eller förser medlem med dopningsmedel eller som är behjälplig med dopning kan komma att straffas enligt IFBB:s, SBFF:s, RF:s (Riksidrottsförbundet) och/eller WADA:s (World Anti-Doping Agency) reglemente om bestraffningsärenden.

På Riksidrottsförbundets sida kan man hitta mer information om vilka medel som är tillåtna eller ej.

Antidopingförsäkran

Jag som licenstagare/tävlande godkänner denna antidopingförsäkran, och är helt införstådd med de regler och föreskrifter som gäller för doping inom Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet (SBFF). Jag ålägger mig att följa SBFF:s stadgar, tävlings- och dopingreglementen och övriga gällande regler och föreskrifter. Jag ålägger mig också att följa IFBB Constitution and Rules, IFBB Code of Ethics och IFBB Anti-Doping Rules.

Jag kommer också i händelse av att dopingtester utförs att vara samarbetsvillig och följa de direktiv och anvisningar som ges från dopingtestansvarig och från SBFF:s funktionärer.

Jag garanterar också att jag inför, under och efter deltagande på SBFFs tävlingar inte använt mig av eller kommer att använda mig av förbjudna substanser och förbjudna metoder.

I händelse av att jag vid dopingtest skulle uppvisa positivt provsvar, så respekterar jag och underkastar mig de påföljder som detta enligt gällande reglementen innebär.

Du eller din förening står för kostnaderna om du/ni vill genomföra ett B-test.

Eventuella priser ska skyndsamt återlämnas/skickas tillbaks till tävlingsarrangör. Vid skada eller borttappad produkt annars utgår en bötessumma för administration och nyförskaffande av likvärdig produkt. Om sådant fall skulle uppstå och du som atlet inte reglerar dina åtagande kommer du inte att få möjlighet att söka ny tävlingslicens.

Dispens

Atleter på nationell/hög tävlingsnivå (exempelvis landslaget) lämnar i förväg in läkarintyg på vilka läkemedel man av medicinska skäl använder samt söker dispens innan tävling, vilket man skickar till antidoping@ifbbsweden.se

Vid deltagande på lägre nivå och man blir föremål för dopingtest kan man i inkomma med läkarintyg samt dispensansökan i efterhand.

Dopingjouren

Dopingjouren är en rikstäckande telefonrådgivning dit man anonymt kan ringa och ställa frågor som rör doping i samhället. Klicka på knappen nedan för att gå vidare.