Vad gäller om du blir uttagen

Du representerar Sverige

När du kommer med i landslaget så finns några grunder att stå på. Vi reser, tävlar som ett lag, du är med och stöttar dina lagkamrater. Du har läst och förstått SBFF:s, IFBB:s regelverk, du har läst Code of Eticts.

SBFF och landslaget har sponsorer. De är dessa du representerar när du är på landslagsuppdrag. Du som tex. har egna sponsorer exponerar inte dessa när ditt uppdrag är Sveriges landslag. Det gäller klädsel, sociala media mm.

Tänk på att du i varje situation representerar Sverige, landslaget och våra sponsorer.

Vi är så stolta

Ett landslag som levererar

Under de senare åren har förbundet satsat på att ha en god representation på våra VM , EM och Nordiska Mästerskap. Till de olika tävlingarna har man genom tävlingskommittén gjort ett noggrant urval av vilka som skall företräda Sverige. Våra atleter har lyckats att nå förbundets och sin egen målsättning oftast. Detta har resulterat i ett flertal EM och VM guld och andra fina medaljer och placeringar. Sverige har aldrig varit så framgångsrikt, vi har byggt en organisation runt laget som fungerar, vi har fått atleterna att fungera som ett lag, landslag och de som ingått i laget har hjälpt till, gjort sitt bästa och bidragit till Sveriges framgång.

Vi vill fortsätta vara så här stolta och vi vill fortsätta utvecklas.

Hur kommer man med i landslaget

Sverige har en Landslagsledning
All form av representation på internationella mästerskap (NM, EM och VM) sker i landslagsform vilket initieras och beslutas av SBFF:s Tävlingskommitté. Är du aktuell för ett internationellt mästerskap så kommer du kontaktas av landslagsledningen.

Att synas på SM är det viktigaste
Just i dag finns två tillfällen att visa upp sig för Tävlingskommitten Svenska mästerskapen och Sweden Grand Prix som endast gäller om du vill slå dig in i EM truppen. Inga andra tävlingar är kvalificerande för Landslaget. SBFF tillämpar följande system för kvalificering till våra internationella mästerskap. Det bygger på en trappstegsmodell där man som tävlande kan bli aktuell för landslaget med allt större uppgifter vartefter man presterar resultatmässigt.

För att få tävla på ett NM krävs först ett bra resultat på ett SM. För att få tävla på ett EM krävs först ett bra resultat på ett NM eller att du kvalar in genom Sweden Grand Prix. För att få tävla på ett VM krävs först ett bra resultat på ett EM. Tävlingskommittén har rätt att frångå trappstegsmodellen om dom gör bedömningen att det finns fog för detta.

Det är tillåtet för landslagsuttagna att ställa upp på internationella tävlingar innan det aktuella mästerskapet. Det är även tillåtet för landslagsuttagna att ställa upp på svenska tävlingar, men med risken att förlora sin landslagsplats om någon annan svensk atlet placerar sig före. Fokus för atleten skall dock ligga på det aktuella mästerskapet.

Juniorer och Veteraner
SM för juniorer och veteraner är kval till VM innevarande år och EM påföljande år.

Kvalregler internationella mästerskap

Från Svenska Mästerskapen

Alla overallvinnare på SM blir direktkvalade till:

  • VM samma år
  • NM samma år
  • EM följande år

Detta med 100% ersättning för resa, logi, samt tävlingsavgift från SBFF (undantaget är covid-relaterade tester eller andra extra kostnader i samband med covid). Landslagsträffar & landslagsoverall är kostnadsfria för samtliga.

Alla klassvinnare på SM erbjuds sanktion för att tävla på:

  • VM samma år
  • NM samma år
  • EM följande år

Dessa får stå för alla kostnader själva. Landslagsträffarär dock kostnadsfria för samtliga.

Övriga kvaltillfällen

Det kommer erbjudas ytterligare möjligheter att kvala in till EM samma år, exemplevis via en sanktionerad SBFF-tävling, alternativ ett separat EM-kval. Exakt när och var meddelas senare.

Från EM och VM

  • Topp tre-placering på EM, ger landslagsplats till nästkommande VM.
  • Topp tre-placering på VM, ger landslagsplats till nästkommande EM.