Välkomna till 2024!

13 januari, 2024
Posted in SBFF
13 januari, 2024 Robin Galczewski

Välkomna till 2024!

Välkommen till ett nytt spännande tävlingsår för att underlätta lite samlar vi information här under.

Länkar för att registrera förening, ansöka om licens  samt vilka tävlingar som går under kalenderår 2024:

Förbundet vill framöver styra tävlande att göra sina ansökningar om licens till två perioder:

  • 1 januari – 15 februari (introduktionsåret 2023 är det förlängt till 31 mars)
  • 1 juli – 15 augusti

Orsaken är att förbundet behöver kunna budgetera satsningar under våren respektive hösten med de intäkter vi faktiskt fått för en stabil ekonomi.

Det blir enklare att budgetera när man ser likviditeten halvårsvis än att spendera och sedan hoppas att vi får den likviditet vi budgeterat.

Kostnad för tävlingslicens är 1 000 kr för ansökningar genomförda under ovanstående datum.

Tävlingslicens går såklart att ansöka om utanför dessa perioder, men då är kostnaden 2 000 kr.

Följande är de avgifter som gäller för 2023:

  • Årsavgift för förening med tävlande: 2 045 kr
  • Årsavgift för förening utan tävlande: 1 045 kr
  • Domarlicens: 295 kr
  • Stödmedlem enskild, provdomare m fl: 295 kr
  • Omregistreringsavgift (byte av förening): 845 kr
  • Tävlingslicensavgift mellan datumen 1 januari – 31 mars samt 1 juli – 15 augusti: 1 000 kr
  • Tävlingslicensavgift under resterande period på året: 2 000 kr

Registret över medlemmar och föreningar hanteras från och med i år med hjälp av MyClub och deras mjukvara.

Betalningarna hanteras av Zimpler, och görs direkt mot din bank med BankID:

Zimpler, enkelt som 1-2-3Betalningen görs direkt mot din bank med BankID

Vi ser fram emot ett spännande år med alla våra medlemmar med många bra tävlingar och annat kul!