Nyheter gällande tävlingslicenser och avgifter under 2023

30 december, 2022
Posted in SBFF
30 december, 2022 Magnus Branzen

Nyheter gällande tävlingslicenser och avgifter under 2023

Länkar för att registrera förening samt ansöka om licens under kalenderår 2023:

Förbundet vill framöver styra tävlande att göra sina ansökningar om licens till två perioder:

  • 1 januari – 15 februari (introduktionsåret 2023 är det förlängt till 31 mars)
  • 1 juli – 15 augusti

Orsaken är att förbundet behöver kunna budgetera satsningar under våren respektive hösten med de intäkter vi faktiskt fått för en stabil ekonomi.

Det blir enklare att budgetera när man ser likviditeten halvårsvis än att spendera och sedan hoppas att vi får den likviditet vi budgeterat.

Kostnad för tävlingslicens är 1 000 kr för ansökningar genomförda under ovanstående datum.

Tävlingslicens går såklart att ansöka om utanför dessa perioder, men då är kostnaden 2 000 kr.

Följande är de avgifter som gäller för 2023:

  • Årsavgift för förening med tävlande: 2 045 kr
  • Årsavgift för förening utan tävlande: 1 045 kr
  • Domarlicens: 295 kr
  • Stödmedlem enskild, provdomare m fl: 295 kr
  • Omregistreringsavgift (byte av förening): 845 kr
  • Tävlingslicensavgift mellan datumen 1 januari – 31 mars samt 1 juli – 15 augusti: 1 000 kr
  • Tävlingslicensavgift under resterande period på året: 2 000 kr

Nytt för 2023:

Registret över medlemmar och föreningar hanteras från och med i år med hjälp av MyClub och deras mjukvara.

Betalningarna hanteras av Zimpler, och görs direkt mot din bank med BankID:

Zimpler, enkelt som 1-2-3Betalningen görs direkt mot din bank med BankID