Från Teams till Föreningar

24 november, 2021
Posted in SBFF
24 november, 2021 Magnus Branzen

Från Teams till Föreningar

Nu tar SBFF ytterligare ett steg för att bli ett riktigt idrottsförbund och komma närmare RF!

Svenska Bodybuilding- och Fitnessförbundet, SBFF, lyder under International Federation of Bodybuilding and Fitness, IFBB, vars stora mål är att få ett olympiskt erkännande för bodybuilding och fitness, och att alla nationella förbund ska erkännas som officiella idrottsförbund och upptas i sina respektive länders riksidrottsförbund. Vi är därmed ålagda att arbeta för att få ett nationellt erkännande och bli upptagna i Riksidrottsförbundet, RF.

SBFF har under många år ansökt om medlemskap i RF, men alltid fått avslag av RF-stämman, som avhålls vartannat år vid Riksidrottsmötet, RIM. Senaste året vi ansökte om medlemskap, 2019, fick vi avslag med motiveringen att vi inte uppfyllde kravet på att vara ett förbund bestående av tillräckligt antal ideella föreningar, minimikravet är 25 föreningar med totalt 1500 medlemmar, och då menas inte enbart medlemmar med tävlingslicens, utan det totala antalet medlemmar i föreningen.

Efter RF-stämman 2019, startade RF ”Idrottsnätverket”, ett forum för alla förbund som ännu inte kommit med i RF. Tanken är att alla förbund ska få hjälp att forma sin struktur och sin verksamhet och bättra på sina möjligheter till fullvärdigt medlemskap i RF.

SBFF kommer att skicka in en ny ansökan som skall vara RF tillhanda senast i december 2022 och tills dess skall vi ha uppnått målet med minst 25 riktiga idrottsföreningar med totalt 1500 medlemmar, så det gäller att vi sätter igång nu. (RF-stämman avhålls i maj 2023.)

Vi önskar nu att alla hjälper oss att uppnå vårt mål, och därmed bidrar till ett officiellt erkännande för våra sporter och vårt förbund, som kommer att lyftas till en ny nivå med ett starkare och livskraftigare förbund med stora framtidsutsikter för våra sporter, våra atleter och för vår livsstil!

Så låt oss sätta igång redan nu! Läs om hur man startar en förening och kalla till ett möte redan idag!