Utbildningskommittén

När vår sport blir större måste vår kunskap bli bättre

Förbundet har till uppgift att främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitness.

Ett sätt att göra detta är genom utbildning. Därför har vi en utbildningskommitté som har till uppgift att stimulerar och ta initiativ till utbildningar som kan främja våra idrotter.

Utbildningskommitténs främsta uppgift är att arbeta för vidareutveckling av medlemmarna, domarna och styrelsemedlemmar som alla verkar inom SBFF.

Agendan för den kommande tiden är enligt följande:

Under 2017 skall påbörjas en plan för en lämplig antidopingutbildning som på tillbörligt sätt förmedlas till medlemmarna i SBFF.

Kommittén arbetar med att ta fram en SBFF auktoriserad Coachutbildning som sedan ska erbjudas under 2018. Syfte: Att atleterna skall komma väl förberädda inför och under tävlingsmomentet.

Domarutbildning sker kontinuerligt.