Tävlingskommittén

Kommittén består av: Semiran Dag , Benny Fencker, Robert Wåhlander och Jan Fotmeijer

Att se, leda och rekommendera de bästa. Vi vill ge ett tips till dig som ingår i Landslaget eller om du tävlar på egen hand i någon internationell tävling, du representerar alltid Sverige.

Tävlingskommitténs uppgift är att ta ut landslag till mästerskap, sanktionera atleter för internationella tävlingar samt informera och hålla medlemmar uppdaterade vad gäller mästerskap och internationella tävlingar.

Uttagningarna till de aktuella mästerskapen sker efter de kval och sanktionsregler som är gällande. Särskilda fall kan alltid uppstå och undantag från kvalregler avgörs av kommittén.

Tävlingskommittén rekommenderar de atleter de anser kunna prestera på aktuellt mästerskap och som är goda representanter för sporten och Sverige.