Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

Profilbild Jani

Jani Kääriä

Ordförande

Niro de la Rua

Niro de la Rua

Vice Ordförande

Carina Isaksson

Carina Isaksson

Kassör

Jan Linde

Jan Linde

Ledamot

Lars Hafsbrandt

Lars Hafsbrandt

Sekreterare

Johannes Ingesson

Johannes Ingesson

Ledamot

Benny Fencker

Benny Fencker

Ledamot

Maria Johansson

Maria Johansson

Suppleant

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Suppleant

Eva Johansson

Eva Johansson

Suppleant