Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

Göran Nilsson

Ordförande

Carina Isaksson

Vice ordförande

Maria Johansson

Sekreterare

Kenneth Johansson

Ledamot

Jeanette Stenholm

Kassör

Sharam Daneshmad

Ledamot

Martin Ekelund Troive

Ordförande