Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

goran_nilsson

Göran Nilsson

Ordförande

carina_isaksson

Carina Isaksson

Vice ordförande

maria_johansson

Maria Johansson

Sekreterare

kenneth_johansson

Kenneth Johansson

Ledamot

jeanette_stenholm

Jeanette Stenholm

Kassör

sharam_daneshmand

Sharam Daneshmad

Ledamot