Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

Profilbild Jani

Jani Kääriä

Ordförande

bild hemsidan

Maria Johansson

Vice Ordförande

Carina Isaksson

Carina Isaksson

Kassör

Jan Linde

Jan Linde

Sekreterare

Niro Dela Rua

Niro de la Rua

Ledamot

Johannes Ingesson

Johannes Ingesson

Ledamot

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Ledamot

Björn

Björn Albinsson

Suppleant

Eva Johansson

Eva Johansson

Suppleant