Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

Profilbild Jani

Jani Kääriä

Ordförande

Maria Johansson

Maria Johansson

Vice Ordförande

Carina Isaksson

Carina Isaksson

Kassör

Rachid Misk

Rachid Misk

Ledamot

Magnus Branzén

Magnus Branzén

Sekreterare

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Ledamot

Benny Fencker

Benny Fencker

Ledamot

Semiran Dag

Semiran Dag

Suppleant

Eva Johansson

Eva Johansson

Suppleant