Domarkommittén

Kommittén består av: Rachid Misk , Björn Albinson och Carina Isaksson.

När det skall avgöras är det viktigt att det blir rätt.

SBFF:s domarkommitté arbetar med nyrekrytering av domare samt uttagningar av domare till alla av SBFF sanktionerade tävlingar. Kommittén föreslår också till vilka domare som kan eller är aktuella för internationella uppdrag.

Du som är intresserad av att utbilda dig och bli en del av sekretariatet eller domarkåren kan höra av dig till SBFF:s domarkommitté för mer information.