Domarkommittén

Kommittén består av: Nick Tessmo, Benny Fencker och Björn Albinsson

När det skall avgöras är det viktigt att det blir rätt.

SBFF:s domarkommitté arbetar med nyrekrytering av domare samt uttagningar av domare till alla av SBFF sanktionerade tävlingar. Kommittén föreslår också till vilka domare som kan eller är aktuella för internationella uppdrag.

Du som är intresserad av att utbilda dig och bli en del av sekretariatet eller domarkåren kan höra av dig till SBFF:s domarkommitté för mer information.

Intresseanmälan är nu stängd, SBFF kan inte ta emot fler förfrågningar.