Årsmötet 9/3 2024

20 februari, 2024
20 februari, 2024 Robin Galczewski

Årsmötet 9/3 2024

Årets årsmöte sker Lördagen den 9:e Mars
Delatgande sker digitalt via Teamslänk som skickas ut till anmälda.
Tid kl 10.00 – 15.00

Är ni medlemmar och är intresserade att delta så maila till arsmote@ifbbsweden.se senast den 7 Mars 2024.

Det är ni i ert län och endast ni som utser ert ombud. Varje län har X antal föreningar och detta antal avgör mandat/röstlängder på årsstämman. Föreningarna som är anslutna till SBFF har rösträtt och mandat att utse sitt eget ombud på årsmötet. Det är föreningarna som godkänner vem de ska välja som ombud genom att besvara ombudets mail om förfrågan om att få representera dem på årsstämman.

Detta svar gäller sedan som en fullmakt och ska mailas in till förbundet i god tid inför mötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna. Du behöver inte ha en egen förening men ska vara medlem i SBFF för att få agera ombud. Som ombud måste du kunna verifiera att just du har fått mandat.

Fullmakterna mailar ni sen till Kenneth@ifbbsweden.se som sammanställer rösträtterna till årsmötet.

Väl mött SBFF Sverige