Avgifter som gäller under 2022

17 december, 2021
Posted in SBFF
17 december, 2021 Magnus Branzen

Avgifter som gäller under 2022

Årsmötet beslutade att följande avgifter gäller för 2022:

  • Årsavgift för förening med tävlande: 2 045 kr
  • Årsavgift för förening utan tävlande: 1 045 kr
  • Tävlingslicensavgift: 1 000 kr
  • Domarlicens: 295 kr
  • Stödmedlem enskild, provdomare m fl: 295 kr
  • Omregistreringsavgift (byte av förening): 845 kr

Tävlingslicensavgiften är densamma närhelst under året den löses, ingen serviceavgift tillkommer för licenser lösta efter 31 maj.