För att få tävlingslicens beviljad gäller

8 oktober, 2020
Posted in SBFF
8 oktober, 2020 Magnus Branzen

För att få tävlingslicens beviljad gäller

Tävlingslicens SBFF, Svenska Bodybuilding och Fitnessförbundet (Anslutet till IFBB, International Federation of Bodybuilding and Fitness)

Giltig tävlingslicens är ett krav för att få delta i tävlingar som är sanktionerade av SBFF och IFBB, både nationellt och internationellt.

För att få tävlingslicens beviljad gäller att den som ansöker;

  • Uppnår minst 18 års ålder under det kalenderår man avser att tävla.
  • Är skriven och bosatt i Sverige, eller är svensk medborgare bosatt utomlands.
  • Tillhör förening som är ansluten till SBFF.
  • Har betalat aktuell licensavgift.
  • Inte lyder under avstängning från SBFF:s verksamhet, eller ligger under utredning för förseelse mot SBFF:s stadgar och regler.
  • Inte är avstängd från annat idrottsförbund på grund av dopingförseelse, eller eventuellt andra disciplinära förseelser.
  • Inte är ansluten till organisation utanför SBFF och IFBB, eller har tävlat för sådan organisation under innevarande år.

Den som tävlar inom annat förbund eller som tävlar på en av SBFF/IFBB icke godkänd tävling, under samma år som denne har en gällande tävlingslicens inom SBFF/IFBB, får inte tävla inom en 12 (tolv) månaders karenstid från senaste datum för tävlande inom annat förbund eller icke godkänd tävling. Under denna karenstid har personen ifråga också skyldighet att genomgå dopingtest om förbundet, SBFF/IFBB beslutar så. Karenstiden kan också upphävas om personen på eget initiativ dopingtestas med negativt provsvar.