Ny ordförande i tävlingskommittén

18 augusti, 2020
Posted in SBFF
18 augusti, 2020 pashaaziz

Ny ordförande i tävlingskommittén

Styrelsen för SBFF har idag utsett Jani Kääriä som sammankallande och ansvarig för tävlingskommittén.

 

Jani driver idag The Winning Tan som är IFBB:s officiella samarbetspartner och Onsite Tan, leverantör av spraytanningtjänster på tävlingar runt om i världen.

Argumenten för Janis duglighet är många, däribland hans stora erfarenhet av internationella mästerskap samt att han är väl förtrogen med hur IFBB som organisation fungerar, men några nyckelpunkter för oss i styrelsen har varit följande:

  • Diplomati – Jani är mycket omtyckt av atleter och arrangörer runtom i vår organisation, både nationellt och internationellt.
  • Nätverk – Janis politiska kontakter inom IFBB är svårslagna, vilket kommer effektivisera alla internationella kontaktytor för SBFF:s tävlande utomlands. Han har dessutom bra kontakter inom resebranschen som underlättar logistik och bokningar vid landslagsresor.
  • Kommunikation – Jani har en god social kompetens. Han är dessutom femspråkig (ryska, finska, engelska, spanska och svenska) vilket underlättar all form av internationell kommunikation.

Tävlingskommitténs uppgift är följande:

  • Att utse/föreslå landslagsnomineringar inför internationella mästerskap
  • Att utse officiella coacher och landslagsledare som stöd till uttagen trupp under internationella mästerskap
  • Att svara för anmälningar och bokningar av resor och uppehälle under internationella mästerskap
  • Att vid behov planera och genomföra landslagssamlingar och läger
  • Att handha inkomna ansökningar om att tävla utomlands (ej mästerskap)

Med Jani som ansvarig är det vår övertygelse att vi som landslag kan fortsätta att växa oss starka, och att vi som tävlande nation kan fortsätta att skörda fina tävlingsmässiga framgångar.