Information angående ekonomin 2020

18 augusti, 2020
Posted in SBFF
18 augusti, 2020 pashaaziz

Information angående ekonomin 2020

Angående Ekonomin 2020

Information gällande landslagsläger / landslagstävlande utomlands.

Efter ett extra kallande styrelsemöte 1/7 2020, så togs nedanstående beslut efter en extra ekonomigenomgång.

Förbundet har ett extremt år pga Corona med en halvering av licens-/föreningsavgifter, licenser som dessutom ska gälla 2021 och därför drabbar kommande år (för de atleter som väljer att tävla 2021 istället för 2020).

Även sanktionsavgifter är idag förbetalda för 2021, för de tävlingar som ej går att genomföra 2020.

Sponsorer har ingen möjlighet att sponsra i år, då deras läge är liknande flera företag idag som har det svårt med ekonomin och måste göra besparingar.

Förbundet tappar cirka 400 000 – 500 000 SEK i år på totala intäktssidan.

När det gäller kostnad av tävlingar och biljettintäkter ligger det givetvis på 0 SEK, i dagsläget.

För att vi inte ska förlora mer kapital i år arbetar styrelsen helt ideellt, när det gäller möten, resor, kost och logi. Detta hanterar vi genom protokollförda webmöten en gång per månad. Vi ser över fasta kostnader för att eventuellt få ner dessa om möjligt:

Försäkringen för atleter lyckades Martin förhandla ner 10 000 SEK / år.

Styrelsen sparar cirka 200 000 SEK genom att inte betala resor, kost och logi för de inplanerade möten som vanligtvis hålls fysiskt och nu är webbaserade.

Vice ordförande Carina Isaksson tar presidentmötet istället för ordförande i Benidorm då Carina har ett domaruppdrag på plats (en besparing på cirka 10 000-15 000 SEK).

Att ordförande deltar på IFBB-kongressen inte är med är inte helt korrekt, men vi låter i detta fall ekonomin styra, då det är viktigare att våra atleter, coacher och domare är på plats.

Andra länder har också gjort liknande val, då deras ekonomi tillika vår är svaga.

Åtgärder behövs för att vi ska gå helskinnade ur detta och hoppas att det vänder 2021, ett år till kommer inte att fungera utan intäkter.

Det gäller att det öppnar upp för fler nya atleter till 2021, så att SBFF kan fylla på kassan med licenspengar för att kunna genomföra tävlingar och landslagsresor.

Våra sponsorer och arrangörer är också viktiga för SBFF:s fortsatta existens.

Att driva en ideell förening är inte alltid lätt och sätter mycket på prov, bland annat att alla gör sitt yttersta i en teamfunktion och förstår att det de gör inte belönas med pengar, utan har ett annat värde.

Styrelsen, medarbetare i kommittéer, domare samt administration lägger många timmar av fritid och tid av familjeliv på detta, vilket inte generar pengar, så det är stort att vara en del av detta och det ska vi vara stolta över.

Men även atleterna som oftast får allt betalt och serverat måste också bidra i svåra lägen, inte bara i uppgång, de måste också vara en del i teamet.

Det här är ingen sport man blir rik på i pengar, kommer förmodligen inte heller bli så och har aldrig varit, här gäller att allt kommer från själ och hjärta med hjärnan i funktion.

För att året ska kunna säkras ekonomiskt kommer styrelsen bevilja;

  • En summa av 40 000 SEK till Landslagsläger 2020
  • Att atleter bokar/betalar sin flygbiljett utomlands själva, medan SBBF står för hotellkostnaderna. När betalningsverifikation finns mailas denna till SBFF och SBFF bokar hotell till atleterna.