Licens- och medlemsavgifter under 2020

27 april, 2020
Posted in SBFF
27 april, 2020 Magnus Branzen

Licens- och medlemsavgifter under 2020

Vi får en del frågor om hur vi hanterar redan inbetalda licens- och medlemsavgifter nu när hela vårsäsongen gått om intet på grund av den rådande Corona-pandemin.

Vår hållning är följande:

Generellt löper alla våra licens- och medlemsförhållanden per helår. När man löser en tävlingslicens så gäller den licensen hela det aktuella kalenderåret.

I dagsläget är fortfarande samtliga hösttävlingar alltjämt aktuella.

Därför har vi beslutat:

  • Alla tävlande som redan nu löst sin licens för 2020, men som av ovan nämnd anledning väljer att inte tävla i år, får sin licens för 2021 kostnadsfritt.

Samtidigt har vi också beslutat följande:

  • Den tidigare administrationsavgiften om 1000:-, vilken tillkom om man löste sin tävlingslicens efter den 31 maj, utgår helt i år. Avgiften under 2020 är med andra ord densamma oavsett när under året man väljer att lösa sin licens.

Styrelsen SBFF