Extra årsmöte 2022

Extra årsmöte sker den 4 oktober 2022 18:00–19:30 Digitalt.

Det är ni i ert län och endast ni som utser ert ombud. Varje län har X antal föreningar och detta antal avgör mandat/röstlängder på den extra årsstämman. Föreningarna som är anslutna till SBFF har rösträtt och mandat att utse sitt eget ombud på det extra årsmötet. Det är föreningarna som godkänner vem de ska välja som ombud genom att besvara ombudets mail om förfrågan om att få representera dem på den extraårsstämman.

Detta svar gäller sedan som en fullmakt och ska mailas in till förbundet i god tid inför mötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna. Du behöver inte ha en egen förening men ska vara medlem i SBFF för att få agera ombud. Som ombud måste du kunna verifiera att just du har fått mandat.

Fullmakterna mailar ni sen till lars@ifbbsweden.se som sammanställer rösträtterna till det extra årsmötet.

Dagordning extra årsmöte

Följande punkter kommer att behandlas under mötet:

  1. Licensavgift tävlande: Licens kan betalas två gånger om året, licens kostar 1 000 kr mellan 1/1–15/2 samt under juli månad, övrig tid på året kostar det 2 000 kr.
    Motivering: vi måste kunna budgetera våren med de intäkter vi fått och samma för hösten för en stabil ekonomi i förbundet. Det blir enklare att budgetera när man ser likviditeten än att spendera och sen hoppas att vi får den likviditet vi budgeterat.
  2. Ersättningar: Det bör finnas halvdag- och heldagsersättning , 500 kr för uppdrag under 4 tim/dag och 1 000 kr för uppdrag längre än 4 tim/dag. Uppdrag man får ersättning för är fysiska uppdrag , ej telefonmöten.
    Motivering: Besparing när ekonomin är ansträngd.
  3. Ersättning domare / sekretariat: Under tävlingar som SBFF arrangerar bör vara utan halvdags- eller heldagsersättning för alla inom SBFF, domare och styrelsen.
    Motivering: vi gör detta ideellt och då kan inte ersättningen vara viktigast , dessa pengar bör istället användas till t ex domarutbildningar.